اخبار

خیریه فرهاد عضو علی البدل هيات مدیره شبکه سرطان
۴ مرداد ۱۴۰۰
رونمایی از طراحی جدید سایت خیریه فرهاد
۴ مرداد ۱۴۰۰
تفاهم نامه همکاری با جمعیت هلال احمر
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
تحویل سبد غذائی به مددجویان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
تشکیل گروه همیاران داوطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
توزیع ماسک و الکل
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
جلسه هیات مدیره
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
توزیع سبدغذائی ماه مبارک رمضان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰