اخبار

توزیع سبدغذائی ماه مبارک رمضان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
جلسه هیات مدیره
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
توزیع ماسک و الکل
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
تشکیل گروه همیاران داوطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
تحویل سبد غذائی به مددجویان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
تفاهم نامه همکاری با جمعیت هلال احمر
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
راه اندازی سایت جدید خیریه فرهاد
۴ مرداد ۱۴۰۰
خیریه فرهاد عضو علل البدل هییٔت مدیره شبکه سرطا
۴ مرداد ۱۴۰۰