جلسه خیرین منطقه ۱

تصویر خبر

جلسه خیرین منطقه ۱

در روز سه شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۲ به دعوت جناب آقای دکتر رشیدی مدیر معاونت اجتماعی، تمامی خیرین منطقه ۱ تهران در معاونت امور اجرایی و فرهنگی منطقه دور هم جمع شدیم تا ضمن آشنایی با یکدیگر با تعامل و معرفی توانمندی های موجود، مسائل را بررسی کرده و با هم اندیشی بیشتر چاره ساز نیازمندی های این منطقه شویم.

این جلسات استمرار ماهیانه دارد.