مشارکت مردمی

میخواهم کمک کنم

برای کمک کردن لازم نیست جیب پر پول داشته باشید. مهم عشق به دیگر دوستی است که شما فراوان دارید. شما با پرداخت هر مبلغی که مایل هستید در هر زمان و از هر طریق که برایتان ممکن است می توانید به زنان نیازمند مبتلا به سرطان از طریق مؤسسه خیریه فرهاد کمک کنید.

کمک کردن
خیریه فرهاد

میخواهم کمک بگیرم

خانم های فاقد سرپرست موثر در صورت ابتلا به  بیماری سرطان و سکونت در استان تهران برای درمان خود، می توانند از موسسه خیریه فرهاد در خواست کمک کنند. چگونگی کمک ها به وضعیت بیماری، نیازها، فرآیند درمان و منابع مالی موسسه بستگی دارد. لطفاً برای بررسی وضعیت بیماری و دریافت کمک فرم درخواست مساعدت را تکمیل فرمائید.

کمک گرفتن

چگونه یک حامی شوم

هزینه های بیماری سرطان آنقدر زیاد است که همه بیماران برای مبارزه با این بیماری و درمان خود نیازمند داشتن یک حامی هستند. شما می توانید با انتخاب یکی از زنان نیازمند مبتلا به سرطان و پرداخت بخشی از هزینه های درمان او، برای مدتی که می خواهید حامی یک خانم مبتلا به سرطان باشید.

حامی شدن

میخواهم داوطلب شوم

شما هم می توانید با اختصاص بخشی از وقت آزادتان به همکاری با مؤسسه خیریه فرهاد، یاریگر زنان مبتلا به سرطان شوید و سهمی در انجام یک خدمت نوع دوستانه بر عهده گیرید.

داوطلب شدن

کمک های نقدی

بیشترین نیاز خانم های مبتلا به سرطان نیاز به پول برای تأمین هزینه های بسیار زیاد درمان بیماری می باشد. شما می توانید کمک های نقدی را از طرق مختلف به یک یا چند خانم اختصاص دهید یا می توانید کمک خود را برای هزینه های دیگر خانواده ها مثل اجاره منزل، امور معیشتی یا تحصیلی فرزندان و سایر موارد اختصاص دهید.

 

کمک نقدی

کمک های غیر نقدی

عزیزان و یاوران و نیکوکاران زنان نیازمند مبتلا به سرطان علاوه بر درمان برای تأمین سایر هزینه های زندگی خود سخت به حمایت های شما نیازمند هستند. تأمین دارو، هزینه های مسکن، پوشاک، خوراک، پرداخت اجاره خانه، وسایل زندگی، نوشت افزار فرزندان محصل و سایر مایحتاج زندگی، مورد نیاز این خانواده ها می باشد.

کمک های غیر نقدی