هفته کتاب و کتابخوانی

تصویر خبر

هفته کتاب و کتابخوانی

مطالعه غذای روح هر انسانی است.
کتاب، همچون خورشید، فضای زندگی را روشن می کند و به همگان نور، شور و گرما می بخشد. کتاب، مثل باران بر سرزمین دل ها می بارد و اندیشه ها و کردارها را رونق، زیبایی و طراوت می دهد.


باغ کتاب تهران به عنوان یک نمایشگاه کتاب دائمی در هر چهار فصل سال به نمایش و ارائه ی همه نوع کتابی می پردازد. 
از اینرو در هفته کتاب و کتابخوانی، موسسه خیریه فرهاد ، با دعوت از مددجویان عزیز به بازدید از باغ کتاب و اهدای بن کتاب به این عزیزان گامی ارزشمند در راستای انس با یار مهربان و ترویج کتابخوانی برداشت.

در هفته کتاب و کتابخوانی، موسسه خیریه فرهاد، با دعوت از مددجویان عزیز و فرزندانشان از باغ کتاب و باغ علم کودک بازدید کردند.
 همچنین با همکاری خیرین گرامی در راستای ترویج کتابخوانی، بن کتاب به این عزیزان اهدا شد.