توانمند سازی بانوان خیریه فرهاد

تصویر خبر

توانمند سازی بانوان خیریه فرهاد

خیریه فرهاد در راستای توانمند سازی مددجویان خود خط تولید کش مو زنانه (با نام تجاری اسکرانچی) را در آبان ماه 1402 راه اندازی کرد.

تمامی عواید فروش این کش مو ها که توسط مددجویان خیریه تولید میشوند، به خود این عزیزان تعلق میگیرد.

جهت سفارش به اینستاگرم خیریه فرهاد : @farhadcharity مراجعه بفرمایید.