خدمات موسسه

خدمات تحصیلی و فرهنگی

موسسه خیریه فرهاد بر این باور است که رسیدگی به امور آموزشی و تحصیلی گام اولیه در امور فرهنگی است. از این‌رو با اجرای فعالیت‌های مختلف، زمینه این خدمات را نیز فراهم می نماید.

ادامه مطلب

خدمات درمانی

بیماری سرطان قابل پیشگیری است اگر به موقع برایش برنامه ریزی شود .بدلیل نداشتن علامت ونشانه متاسفانه مردم  زمانی متوجه بیماری خود ...

ادامه مطلب

خدمات معیشتی و حمایتی

با عنایت به مشکلات اقتصادی مددجویان تحت حمایت مؤسسه فرهاد ، خدمات معشیتی و حمایتی به این خانواده ها ارائه می شود . میزان و نوع این خدمات با توجه به ...

ادامه مطلب

خدمات آموزشی

هدف نهائی موسسه فرهاد توانمند سازی وهدایت جامعه هدف برای مبارزه با بیماری وبهبودی وحرکت به سمت یک زندگی مستقل ومتکی به خود ...

ادامه مطلب