حضور خیریه فرهاد در دومین همایش پیشگیری از سرطان

تصویر خبر

حضور خیریه فرهاد در دومین همایش پیشگیری از سرطان

این همایش در روزهای ۶ و ۷ بهمن ۱۴۰۱ در سالن قدس ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با همکاری جمعی از اساتید و متخصصین ملی و بین المللی بنام در حوزه کنترل سرطان، برگزار شد.

موضوع اصلی این همایش به بازآموزی برای ۵ نوع سرطان جهت پزشکان اکولوژیست و جراحان سرطان و سایر کادر پزشکی مرتبط با این ۵ دسته بیماری اختصاص داشت.

در کنار این همایش بخش نمایشگاهی و کارگاهی برای معرفی خدمات خیریه‌ها و شیوه‌های پیشگیری طراحی‌شده بود که خیریه فرهاد حضور فعالی در این بخش داشت.