خدمات موسسه

خدمات روانشناسی

موسسه خیریه فرهاد با هدف حمایت و ارایه خدمات جامع به زنان مبتلا به سرطان و خانواده‌های انان علاوه بر پرداخت هزینه های دارو ودرمان ، ...

خدمات درمانی

بیماری سرطان قابل پیشگیری است اگر به موقع برایش برنامه ریزی شود .بدلیل نداشتن علامت ونشانه متاسفانه مردم  زمانی متوجه بیماری خود ...

خدمات معیشتی و حمایتی

با عنایت به مشکلات اقتصادی مددجویان تحت حمایت مؤسسه فرهاد ، خدمات معشیتی و حمایتی به این خانواده ها ارائه می شود . میزان و نوع این خدمات با توجه به ...

خدمات آموزشی

هدف نهائی موسسه فرهاد توانمند سازی وهدایت جامعه هدف برای مبارزه با بیماری وبهبودی وحرکت به سمت یک زندگی مستقل ومتکی به خود ...