خدمات روانشناسی

تصویر خدمت - خیریه فرهاد

خدمات روانشناسی

موسسه خیریه فرهاد با هدف حمایت و ارایه خدمات جامع به زنان مبتلا به سرطان و خانواده‌های انان علاوه بر پرداخت هزینه های دارو ودرمان ، ...