فرم ثبت نام داوطلب

شرایط حضور در مؤسسه :
  • حضور منظم در زمان توافق شده
  • داشتن حداقل ۱۸ سال سن الزامی می باشد
  • عدم انتشار اطلاعات موسسه به مددجویان
  • رعایت محرمانه بودن اطلاعات شخصی مددجویان
  • رعایت احترام و تکریم بیماران وهمکاران موسسه
تصویر بخش استخدام در خیریه